No

product name

photos

packing

1

Grape leaves

250kg×32 bags

2

Zero Okra

400kg×30 bags

3

Okra 1

400kg×30 bags

4

Molokhia Minced

400kg×30 bags

5

Frozen Molokhia

12Kilo×1 bag

6

Green beans

400kg×30 bags

7

Spinach Minced

400kg×30 bags

 

8

Mixed vegetables with green beans

 

400kg×30 bags

10

Taro

400kg×30 bags

11

Green Peas

400kg×30 bags

12

Peas & Carrots

400kg×30 bags

13

Green Peas& Carrot &
Corn

400kg×30 bags

14

Carrot Cubes

400kg×30 bags

15

Green bean

400kg×30 bags

16

Artichoke tablets

400kg×25 bags

17

Strawberries

400kg×30 bags

18

Apricot Lobular

400kg×30 bags

19

Frozen Mango

400kg×30 bags

20

frozen Guava

400kg×30 bags

21

frozen apricot

 

400kg×30 bags

22

Okra2

 

12Kilo×1 bag

23

Boil

 

12Kilo×1 bag

24

Potato cubes

 

Ton

25

French fries

 

Ton

26

Frozen Pomegranates

 

Ton